Informavimas apie galimus antikorupcinės veiklo pažeidimus

Elektroniniu adresu info@vsi-ziemys.lt Jūs galite pateikti informaciją apie galimai padarytą korupcinio pobūdžio veiką, piktnaudžiavimą pareigomis, pažeidimus vykdant viešuosius pirkimus, sukčiavimo ir apgaulės atvejus, privačių interesų deklaravimo taisyklių pažeidimus, konfidencialios informacijos valdymo pažeidimus, darbų saugos pažeidimus, piktnaudžiavimą pareigomis, bet kokius kitus įtariamus pažeidimus ar netinkamą elgesį.