Mūsų tikslas

Per buriavimo sportą skatinti vaikų ir jaunimo saviraišką, ugdyti jaunus talentingus sportininkus, specialistų parengtomis priemonėmis rengti juos tinkamai atstovauti Klaipėdos krašto, šalies ir kituose tarptautiniuose renginiuose; propaguoti buriavimo sportą, sportiniais pasiekimais padėti formuoti gerą Klaipėdos krašto ir Lietuvos kaip jūrinės valstybės įvaizdį; buriavimo sporto priemonėmis padėti ugdyti ir lavinti sveiką, morališkai tvirtą asmenybę.