Saugumo taisyklės

VŠĮ KLAIPĖDOS KRAŠTO BURIAVIMO SPORTO MOKYKLOS „ŽIEMYS“
SAUGOS TAISYKLĖS

1. Šios saugos taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato saugaus elgesio ir saugumo taisykles buriavimo sporto mokyklos „Žiemys“, į. k. 303046835 (toliau – Mokykla), sportinių ir mokomųjų užsiėmimų (treniruočių) bei kitų renginių (varžybų, seminarų, stovyklų, švenčių ir kt.) metu.

2. Šių Taisyklių besąlygiškai privalo laikytis Mokyklos Nariai. Tėvai (globėjai) privalo su šiomis Taisyklėmis susipažinti, jas išaiškinti Mokyklos Nariui ir užtikrinti, kad Mokyklos Narys Taisyklių laikytųsi.

3. Privalomos apsaugos priemonės – gelbėjimosi liemenė (toliau vadinamos – privalomosios apsaugos priemonės).

4. Rekomenduotinos apsaugos priemonės – šalmas – (rekomenduotinos apsaugos priemonės).

5. Sportinių ir mokomųjų užsiėmimų bei varžybų metu Nariai privalo dėvėti tam tikromis oro sąlygosmi skirtą aprangą, guminius batus.

6. Nariai sportinių ir mokomųjų užsiėmimų bei varžybų metu privalo elgtis atsakingai: įdėmiai klausyti Trenerio nurodymų ir juos vykdyti; kontrolioti savo emocijas ir kalbos kultūrą; laikytis elementarių elgesio reikalavimų (nesistumdyti; nesikeikti; neužgaulioti kitų Narių; nesispardyti; nerėkauti; nemėtyti daiktų kur papuolė ir kt.).

7. Nariams Draudžiama:
7.1.   į sporto bazes įeiti be trenerio leidimo;
7.2.   be trenerio leidimo imti ir naudotis sporto bazėje esančiu sportiniu ir kitu inventoriumi;
7.3.   be trenerio leidimo atidarinėti langus ir duris;
7.4.   kaišioti įvairius daiktus į sporto bazėje esančius elektros lizdus;
7.5.   sportinių užsiėmimų bei varžybų metu būti be privalomųjų apsaugos priemonių arba su netinkamomis privalomosiomis apsaugos priemonėmis;
7.6.   sportinių ir mokomųjų užsiėmimų ir treniruočių metų kramtyti gumą, mėtyti vieniems į kitus daiktus, išdykauti bei kelti sumaištį;
7.7.   neštis į sporto bazes daiktus, kurie nenaudojami sportinių užsiėmimų bei varžybų metu.

8. Užsiėmimų metu Mokyklos Nariai privalo elgtis atsargiai ir atsakingai su visu sportiniu inventoriumi ir naudoti tik pagal jo tiesioginę paskirtį ir tik sporto bazėse.

9. Mokiniai privalo neliesti elektros jungiklių, įrankių, pavojingų daiktų bei vietų. Apie bet kokius įtartinus laidus, jungiklius bei paliktus daiktus Nariai privalo nedelsdami pranešti treneriui – sporto mokytojui.

10. Nerekomenduojama į užsiėmimus ir renginius neštis vertingų daiktų. Priešingu atveju Narys pats turi pasirūpinti jų apsauga. Už dingusius vertingus daiktus Mokykla ir Treneris neatsako.

11. Rekomenduojama maistą vartoti ne vėliau kaip 2 valandos prieš užsiėmimo ir/ar varžybų pradžią. Draudžiama valgyti, užkandžiauti užsiėmimų metu.

12. Narys privalo informuoti Trenerį, jeigu jis jaučiasi blogai, negaluoja. Taip pat jei negaluoja ar blogai jaučiasi kitas Narys.

13. Nariai privalo laikytis šių Taisyklių.